วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ไม่ท้อ (*^_^*) ไม่ทุกข์ จ้าในช่วงเวลาที่เกิดความทุกข์.. ไม่สบายใจ..สับสน..วุ่นวาย..กับเรื่องราวต่าง ๆ กับปัญหาต่าง ๆ ที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิต
เพียงมีใคร..คนหนึ่ง.. ที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา อดทนอีกสักนิด..แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น..
แต่ก็มีใครอีกหลาย ๆ คน พอประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต.. ในรูปแบบแตกต่างกัน.. ก็มักคิดท้อแท้..กลายเป็นท้อถอยไป.. เพียงเพราะไม่มีความอดทน..ความทุกข์.. มักกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้..
ความทุกข์.. มักชอบฝังตัวอยู่กับคนอ่อนแอ..
คนที่ไม่ยอมแพ้ จะเรียนรู้ความทุกข์อย่างเข้าใจ เพราะคิดว่า.. ความทุกข์ คือ..เพื่อนสนิท.. ที่มาทดลอง..ฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็ง..

แต่สำหรับคนที่ท้อแท้.. เขาจะชอบเรียนรู้..ความสุข..ว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะนิสัยอย่างไร.. พร้อมยินดีที่จะคบหากับความสุขตลอดเวลา..
หารู้ไม่ว่า.. ความสุข..ความสบาย.. คือ..ศัตรูของคนที่ท้อแท้.. เพราะจะให้ความสุขในเบื้องต้น.. แล้วจะให้ความทุกข์ในเบื้องปลาย..
เพราะฉะนั้น.. เราจงมาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความสุข-ความทุกข์ ในทุก ๆ เวลาที่เกิดความท้อแท้..กันดีกว่า..
เพื่อนสนิท.. ของคนที่ไม่ท้อแท้..คือ..ความทุกข์ ส่วนเพื่อนจอมปลอม.. ของคนที่ท้อแท้..คือ..ความสุข..
เพราะอะไร ??
เหตุผล..เพราะว่า.. เวลาที่เรามีความสุข.. เราก็มักจะเพลิดเพลิน..หลงใหล..ไปกับความสุข พอเจอความทุกข์..ก็รู้ไม่เท่าทัน..
แต่สำหรับคนที่ไม่ท้อแท้.. ไม่ว่าจะเจอความทุกข์ในรูปแบบใด เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้..และอยู่กับมันได้อย่างเข้าใจ..
รู้สุข – รู้ทุกข์
แล้วปล่อยวาง..ไม่ยึดติดในสุข – ทุกข์
เรียนรู้และเข้าใจทั้งสุขและทุกข์
นั่นแหละ..
เราจึงจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่ปราศจากสุขและทุกข์
คือ..วาง..ว่างเปล่า..นั่นเอง..